Kulttuurin alaohjelma

Kulttuurialalle ja luoville aloille suunnattu kulttuurin alaohjelma tukee eurooppalaisia yhteistyöhankkeita, kirjallisuuden käännöshankkeita sekä eurooppalaisia verkostoja ja foorumeita.
 Lue lisää

Median alaohjelma

Median alaohjelma on suunnattu audiovisuaaliselle alalle. Tukea myönnetään elokuva- ja tv-alalle, levittäjille, festivaaleille, peliteollisuudelle ja koulutukseen.
Lue lisää

Monialainen toimintalinja

Monialaisen toimintalinjan alla rahoitetaan kulttuurialan ja luovien alojen lainatakausvälinettä. Sen avulla helpotetaan näiden alojen mikro- ja pk-yritysten mahdollisuuksia saada lainarahoitusta toiminnalleen.
Lue lisää

Luova Eurooppa (Creative Europe)

on EU:n audiovisuaalialan, kulttuurialan ja luovien alojen rahoitusohjelma vuosille 2014–2020. Ohjelman kokonaisbudjetti on 1,46 miljardia euroa. Kulttuurin, luovien alojen ja av-alan organisaatiot sekä av-alan ammattilaiset voivat hakea ohjelmasta tukea vuosittain järjestettävillä hakukierroksilla.

Ohjelma tukee luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. Tavoitteena on avata alan toimijoille uusia kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja markkinoita sekä löytää uusia yleisöjä eurooppalaisille kulttuurituotteille.

Ohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitavat Luova Eurooppa -yhteyspisteet, joita on jokaisessa ohjelmamaassa. Suomessa Luova Eurooppa -yhteyspisteenä toimivat yhteistyössä Opetushallituksen Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalvelut ja Suomen elokuvasäätiö.