Delprogram Kultur

Delprogrammet Kultur riktar sig till de kulturella och kreativa sektorerna och stöder europeiska samarbetsprojekt, översättning av skönlitterära verk och europeiska plattformar och nätverk.
Läs mer

Delprogram Media

Delprogrammet Media har den audiovisuella branschen som målgrupp. Stöd kan beviljas till film, TV, distributörer, festivaler, spelbranschen och fortbildning.
Läs mer

Kreativa Europa (Creative Europe)

är EUs stödprogram till den audiovisuella branschen och till de kulturella och kreativa sektorerna. Kreativa Europa löper åren 2014 - 2020. Programmets totala budget för perioden är 1,46 miljarder euro. De professionella aktörerna i de audiovisuella, kulturella och kreativa sektorerna kan söka stöd från Kreativa Europa genom att svara på de utlysningar som publiceras årligen.  

Programmet stöder de kreativa sektorernas verksamhet och samarbete i Europa. Målet är att möjliggöra nya internationella verksamhetsformer och att hitta nya publiker för europeiska kulturella verk.

Kontaktkontoren Kreativa Europa Desk svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. Det finns Deskar i alla medlemsländer. I Finland delar CIMO och Finlands fimstiftelse på uppdraget. CIMO ansvarar för delprogrammet Kultur och stiftelsen för delprogrammet Media.